Strona startowa

Jesteś tu: » Strona startowa

 

Stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019


Nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 odbywa się tylko i wyłącznie w terminie od 3 do 15 września 2018 roku. W tym okresie u pedagoga szkolnego można pobierać i składać wnioski stypendialne.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty określonej w przepisach art. 8 ust 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej, aktualnie 514,00 zł (netto)

 

UWAGA!!!

Świadczenie wychowawcze „500 +”nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

 

 INSTRUKCJA ZAMAWIANIA KART ŚKUP

Z WYKORZYSTANIEM TOKENU DLA UCZNIÓW POSIADAJACYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA NA TERENIE GZM - INSTRUKCJA DO POBRANIA TU

 ol

 OPIEKUNÓW


BLOG ŚWIETLICOWY  http://sp13swietlica.blogspot.com/


 


Informacje dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów klas VIII !


Informacje n.t.egzaminu ósmoklasisty, rekrutacji do szkół ponadpodstawowych znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji:

https://men.gov.pl/pl/rekrutacja

lub w zakładce doradca zawodowy

Dzień Spadającego Liścia to nowe święto wymyślone przez Jerzego Szewczyka, który słusznie zauważył, że jesienią brakuje wesołych, optymistycznych świąt.

Dzień Spadającego Liścia
czytaj więcej